Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

Ladykwa
Reposted fromFlau Flau viabloodrainbow bloodrainbow
9816 0159 500
Reposted frombaneofrain baneofrain viabloodrainbow bloodrainbow
Ladykwa
9893 f2a8
Reposted fromGIFer GIFer viabloodrainbow bloodrainbow

June 08 2017

Ladykwa
8461 dfb1 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viajareth jareth
Ladykwa
7721 eb77
Reposted fromthetemple thetemple viaMalodobry Malodobry
Ladykwa
Ladykwa
Reposted fromkaiee kaiee viapomoor pomoor
Ladykwa
Reposted fromscythe scythe viapomoor pomoor
7880 2808

untexting:

gifsboom:

Little Duck Feeding The Fish.

this is amazing

Reposted fromclocktown clocktown viapomoor pomoor
Ladykwa
Reposted fromlinney linney viajareth jareth
Ladykwa
6826 4ebc 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajareth jareth
2163 8df2

hobolunchbox:

Snitches get stitches.

Reposted fromlordminx lordminx viajareth jareth
Ladykwa
5002 6f99
Wonsz rzeczny
Reposted fromkopytq kopytq viajareth jareth
Ladykwa
5447 f961 500
Reposted fromjareth jareth
Ladykwa
Reposted fromFlau Flau viajareth jareth
Ladykwa
3297 62b3 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajareth jareth
Ladykwa
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viaBucefal Bucefal
Ladykwa
Ladykwa
9276 0237
Ladykwa
4128 6170
Reposted byAbaddon8 Abaddon8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl